אקדמי

אסתר שלי-ניומן

פרופ' אסתר שלי-ניומן

יועצת אתיקה במחקר ונציגה בועדת אתיקה
שעות קבלה: יום ב' 10:00-12:00, חדר 5415
02-5883205

ההכשרה האקדמית שקיבלתי באוניברסיטת בן גוריון בנגב, באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת שיקאגו, הובילה לגישה רב-תחומית לשפה ולתרבות, …