הדגש בתקשורת פוליטית-אסטרטגית ופתרון סכסוכים - תכנית בוגר למצטיינים

הדגש

המחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית פותחת השנה הדגש ייחודי ל- 30 תלמידי תואר ראשון מצטיינים המכוונים הכי גבוה שאפשר.

 

תקשורת, ובמיוחד תקשורת פוליטית ואסטרטגית, ממלאת תפקיד מרכזי ומכריע בפתרון סכסוכים ומשברים. ההדגש מבוסס על קורסים קיימים בלימודי התואר הראשון במחלקה לתקשורת ומתמקד בתפקידה של התקשורת בהבניית תהליכים פוליטיים ובשימוש בתקשורת אסטרטגית לצורך ניהול ופתרון סכסוכים ומשברים. ההדגש המוצע יעניק לתלמידים הבנה מעמיקה ורחבה על הקשר שבין תקשורת, קונפליקט ופיוס. הוא יכלול קורסים העוסקים בתפקיד של תקשורת פוליטית ואסטרטגית בפתרון סכסוכים ומשברים ובמקומם של אמצעי התקשורת, רשתות התקשורת, שיח, שפה, ודיאלוג ותקשורת בין קבוצתית בהתמודדות ופתרון של סכסוכים ומשברים.

ההדגש מיועד לתלמידי ב.א. בתקשורת. ילמדו בו כ-20-30 תלמידי ב.א מצטיינים בתקשורת בשנה ב', בעלי ממוצע של 85 לפחות בציוני הקורסים של שנה א'. תלמידי ההדגש ילמדו 16 נ"ז במסגרת לימודי התואר הראשון שלהם במחלקה לתקשורת אשר יוגדרו כייעודיים לתלמידי ההדגש (פרטי הקורסים מופיעים תחת תכנית הלימודים בהדגש). תלמידי ההדגש יכתבו את עבודות הסמינר שלהם במסגרת השו"סים הכלולים בהדגש.

לימודי הדגש יצוינו כהערה בגיליון הציונים של התלמיד בעת סגירת התואר.

 

לפרטים נוספים אנא פנו למאיה דה- פריס bacommunication@huji.mail.ac.il 

לאתר ההרשמה