תכניות לימודים

למה כדאי ללמוד במחלקה לתקשורת?

 

במיוחד בעידן הדיגיטלי התקשורת מהווה גורם מרכזי המעצב, משקף, ומתווך תהליכים פוליטיים, כלכליים, חברתיים, ותרבותיים. על צוות המחלקה לתקשורת ועיתונות על שם נוח מוזס נמנים מרצים וחוקרים משורה הראשונה, העומדים בחזית המחקר הבינלאומי והעוסקים בקידום ההבנה של העידן שבו אנו חיים - עידן בו תקשורת ורשתות דיגיטליות מהוות גורם מרכזי המשפיע על האופן בו מתנהלים חיי הפרט, החברה והמדינה, ודרכן ובעזרתן מתעצבים גם תהליכים ברמה הגלובאלית. המחלקה לתקשורת מזמינה אתכם ללמוד ולהבין את העולם בו אנו חיים כיום, תוך הצצה אל עבר העתיד ואל התמורות הדרמטיות שאנו עומדים לפתחן. הלימודים מיועדים להעמיק את ההבנה בנושאים תיאורטיים, מחקרים ועיוניים כגון תקשורת והתנהגות פוליטית, פסיכולוגיה בתקשורת, השפעות תקשורת ודעת קהל, עיתונות ועיתונות דיגיטלית, תרבות חזותית: קולנוע, טלוויזיה, צילום, ודימויים דיגיטליים, היסטוריה ופילוסופיה של טכנולוגיות תקשורת , תעשיות מדיה ותרבות צריכה, שפה, שיח ותקשורת, קהלים מרושתים: רשתות חברתיות ומחאה והתנגדות באינטרנט. המרכיב התיאורטי-עיוני משולב עם קורסים וסדנאות פרקטיות ברמה גבוהה העוסקים בתסריטאות, עריכה וכתיבה עיתונאית, פרסום ודוברות, טלוויזיה, אתרים ורשתות של מדיה דיגיטלית ממשקים וחווית המשתמש, נרטיבים ודיאלוג בין קבוצות ועוד.

לימודי בוגר

בתואר הראשון במחלקה לתקשורת תוכלו ללמוד ולהבין את העולם בו אנו חיים כיום, תוך הצצה אל העתיד ואל התמורות הדרמטיות שאנו עומדים לפתחן. הלימודים מיועדים להעמיק את ההבנה בנושאים תיאורטיים, מחקרים ועיוניים כגון תקשורת והתנהגות פוליטית, פסיכולוגיה בתקשורת, השפעות תקשורת ודעת קהל, עיתונות ועיתונות דיגיטלית, תרבות חזותית: קולנוע, טלוויזיה, צילום, ודימויים דיגיטליים, היסטוריה ופילוסופיה של טכנולוגיות תקשורת , תעשיות מדיה ותרבות צריכה, שפה, שיח ותקשורת, קהלים מרושתים: רשתות חברתיות ומחאה והתנגדות באינטרנט. המרכיב התיאורטי-עיוני משולב עם קורסים וסדנאות פרקטיות ברמה גבוהה העוסקים בתסריטאות, עריכה וכתיבה עיתונאית, פרסום ודוברות, טלוויזיה, אתרי מדיה דיגיטלית וחווית המשתמש, נרטיבים ודיאלוג בין קבוצות ועוד. 

לפרטים נוספים על לימודי התואר הראשון  - מאיה דה-פריס ושפרה שרפלר-עדיקא 

מבנה הלימודים

הדגש בתקשורת פוליטית-אסטרטגית ופתרון סכסוכים - תכנית בוגר למצטיינים

הדגש

המחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית פותחת השנה הדגש ייחודי ל- 30 תלמידי תואר ראשון מצטיינים המכוונים הכי גבוה שאפשר.

 

תקשורת, ובמיוחד תקשורת פוליטית ואסטרטגית, ממלאת תפקיד מרכזי ומכריע בפתרון סכסוכים ומשברים. ההדגש מבוסס על קורסים קיימים בלימודי התואר הראשון במחלקה לתקשורת ומתמקד בתפקידה של התקשורת בהבניית תהליכים פוליטיים ובשימוש בתקשורת אסטרטגית לצורך ניהול ופתרון סכסוכים ומשברים. ההדגש המוצע יעניק לתלמידים הבנה מעמיקה ורחבה על הקשר שבין תקשורת, קונפליקט ופיוס. הוא יכלול קורסים העוסקים בתפקיד של תקשורת פוליטית ואסטרטגית בפתרון סכסוכים ומשברים ובמקומם של אמצעי התקשורת, רשתות התקשורת, שיח, שפה, ודיאלוג ותקשורת בין קבוצתית בהתמודדות ופתרון של סכסוכים ומשברים.

ההדגש מיועד לתלמידי ב.א. בתקשורת. ילמדו בו כ-20-30 תלמידי ב.א מצטיינים בתקשורת בשנה ב', בעלי ממוצע של 85 לפחות בציוני הקורסים של שנה א'. תלמידי ההדגש ילמדו 16 נ"ז במסגרת לימודי התואר הראשון שלהם במחלקה לתקשורת אשר יוגדרו כייעודיים לתלמידי ההדגש (פרטי הקורסים מופיעים תחת תכנית הלימודים בהדגש). תלמידי ההדגש יכתבו את עבודות הסמינר שלהם במסגרת השו"סים הכלולים בהדגש.

לימודי הדגש יצוינו כהערה בגיליון הציונים של התלמיד בעת סגירת התואר.

 

לפרטים נוספים אנא פנו למאיה דה- פריס bacommunication@huji.mail.ac.il 

לאתר ההרשמה

תכנית לימודי ההדגש

 

רשימת הקורסים הכלולים בהדגש

להלן רשימת הקורסים בתואר ראשון בתקשורת שיכללו בהדגש. החלק הראשון כולל רשימת קורסי חובה לתלמידים שיבחרו ללמוד בהדגש (סה"כ 8 נ"ז, או 12 נ"ז אם בוחרים לכתוב סמינר) וקורס אחד שנבנה במיוחד עבור ההדגש ויהיה ייעודי וייחודי לתלמידיו בלבד.

החלק השני כולל רשימת קורסי בחירה – בטבלה מוצגים קורסים רלבנטיים בתואר ראשון בתקשורת שתלמידי ההדגש יבחרו מתוכם על מנת להשלים ל16 נ"ז. 

 

חדש

שפה, תקשורת ופיוס

ד"ר זוהר קמפף

2

שנה ב'

א'

ג'

10:00-12:00

חובה לתלמידי הדגש

קורס ייעודי וייחודי לתלמידי ההדגש בלבד.

50783

תקשורת מלחמה ושלום

ד"ר קרן טננבוים

2+4

שנה ב'+ג'

ב'

ד'

10:30-12:15

שו"ס. חובה לתלמידי הדגש

50230

דעת קהל במשברים וסכסוכים

ד"ר מיטל בלמס

2

שנה ב'+ג'

ב'

ג'

08:30-10:15

שיעור. חובה לתלמידי הדגש

50283

 

 

 

דיאלוג ותקשורת בין קבוצות בקונפליקט

ד"ר יפתח רון

2

שנה א'+ב'+ג'

א'

א'

16:30-18:15

סדנה - חובה לתלמידי הדגש

 

50010

של מי החדשות האלו?

ד"ר כריסטיאן באדן

2

שנה ב'+ג'

ב'

ד'

18:00-20:00

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50046

מרושתים: מדיה חברתיים והשלכותיהם החברתיות פוליטיות ותרבותיות

ד"ר נטע קליגלר

2

שנה א'+ב'

ב'

ב'

10:30-12:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50795

דוברות פוליטית

ברוך לשם

2

שנה א'+ב'+ג'

א'

ה'

10:30-12:15

סדנה. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50260

האשמה אינה בכוכבים: ניהול משברים תדמיתיים בתקשורת

ד"ר זהר קמפף

2

שנה ב'+ג'

א'

ג'

10:30-12:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50043

השפעות פסיכולוגיות של תקשורת בסביבה מורכבת

ד"ר מיטל בלמס

2+4

שנה ב'+ג'

ב'

ג'

10:30-12:15

שו"ס. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50062

נרטיבים, זהויות ותקשורת בחברה רב תרבותית

ד"ר יפתח רון

2+4

שנה ג'

ב'

ג'

16:30-18:15

שו"ס. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50053

משתתפים ברשת: תרבות ההשתתפות ואוריינות תקשורת חדשה

ד"ר נטע קליגלר

2+4

שנה ג'

א'

ד'

10:30-12:15

שו"ס. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50006

פרופגנדה

ד"ר כריסטיאן באדן

2

שנה א'+ב'

א'

ד'

18:30-20:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50482

תקשורת מילולית ולא מילולית

ד"ר צפירה ליכטמן

2

שנה א'+ב'+ג'

ב'

ה'

08:30-10:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

 

 

 

לפרטים נוספים אנא פנו לפרופ' יפעת מעוז msifat@mail.huji.ac.il

לפרופ' זוהר קמפף zohar.kampf@mail.huji.ac.il

או למאיה דה- פריס dvrmaya@gmail.com

 

 

לימודי מוסמך

לימודי המוסמך נועדו להקנות ידע מעמיק ורחב בתחומים שונים של תקשורת והם יתקיימו בשני מסלולים: המסלול המחקרי (הכולל עריכת מחקר וכתיבת עבודת תזה) והמסלול הלא מחקרי.

הלימודים בשני המסלולים נמשכים בין שנה וחצי לשנתיים, והם מתקיימים בימי שני. 

ניתן ללמוד באחת מן המגמות הבאות:

(1) אינטרנט ומדיה חדשים

(2) תקשורת פוליטית ותהליכים פיסכולוגיים בעידן הדיגיטלי

(3) מסכים דיגיטליים: תקשורת, תרבות וקולנוע

(4) לימודי תקשורת רב תחומיים.

יש לציין את המגמה המועדפת בטופס הבקשה, בעת תהליך הרישום.

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בתקשורת יחוייבו בלימודי השלמה בהיקף של עד 10 נ"ז בסמסטר הראשון ללימודים. ראו מסמך מצורף בהמשך. 

תנאי הקבלה

תנאי הסף לקבלה הוא ממוצע ציונים של לפחות 85 בלימודי התואר הראשון.

מועמדים בעלי תואר בוגר שציונם הממוצע מעל 83 ובתנאי שהם בעלי ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום התקשורת, רשאים אף הם להגיש מועמדות לתואר שני.

הנרשמים יידונו על ידי ועדת הקבלה של המחלקה.

 

בנוסף להרשמה לאוניברסיטה, על כל המועמדים לתואר מוסמך (בכל המגמות) להגיש טופס רישום פנימי (הנמצא באתר) ומכתב הצהרת כוונות אקדמיות -

מסמך בן כ-500 מילים, גופן 12, רווח כפול, ובו תתארו את הרקע האישי והאינטלקטואלי, כולל תחומי עניין, שאיפות לעתיד וכיצד משתלבים  לימודי המוסמך בהתפתחותכם המקצועית.

את שני הטפסים יש למסור לאוראל לוי, רכזת לימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה  orele@savion.huji.ac.il

 

קורסי השלמה

 

תואר שני

לימודי תקשורת רב תחומיים

המסלול מאפשר היכרות מעמיקה עם מגוון התיאוריות והמחקרים העדכניים בתחום התקשורת. תלמידי המסלול ייחשפו לקשת רחבה של נושאים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים במדיה השונים מנקודות מוצא תיאורטיות ומתודולוגיות מגוונות, וכן להיבטים פסיכולוגים של תקשורת, לנושאים הקשורים לחקר השיח ולגישות אתנוגראפיות, ולנושאים פורצי דרך הנוגעים לתקשורת בעידן הדיגיטלי. תוכנית הלימודים מתאימה במיוחד לתלמידים המעוניינים לבחור בעצמם מסלול התמחות ייחודי ואישי, אשר אינו מוצע על ידי המגמות האחרות במחלקה. התוכנית מורכבת מקורסי ליבה משותפים לכל תלמידי התואר השני בתקשורת לצד מגוון קורסי בחירה וסמינרים המוצעים במחלקה. מתאימה למעוניינים להבין את מורכבותו של עולם התקשורת המשתנה, בין אם הם שואפים להמשיך במחקר אקדמי ובין אם לאו.

מבנה הלימודים  

למידע נוסף ניתן לפנות לראש ויעץ המגמה ד"ר ניקולס ג'ון

לפרטים נוספים על לימודי התואר השני – נטע לוי

אינטרנט ומדיה חדשים

תיאור התכנית: קשה להפריז בחשיבות המדיה הדיגיטליים בעידן שבו אנחנו חיים. תהליכים תרבותיים וחברתיים, וגם כלכליים ופוליטיים, משנים את פניהם בעקבות יישומים כפייסבוק, טוויטר ואינסטגרם. יישומיים אלה ואחרים מהווים חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו. הם משפיעים על הדרך שבה אנחנו עובדים, בוחרים מסלולי טיול, או מוצאים בני זוג (ואפילו נפרדים מהם).המגמה לאינטרנט ומדיה חדשים מיועדת לסטודנטים מצטיינים שרוצים להבין באופן מעמיק את סביבת המדיה העכשווית. המגמה תקנה לבוגריה כלים תיאורטיים ומעשיים בנושאים כגון רשתות חברתיות, שווק באינטרנט, שיתוף כפעולה מכוננת, ממים אינטרנטיים, פרטיות ברשת, צורות חדשות של כוח תאגידי וגורלם של מדיה "ותיקים" (כגון טלוויזיה) בעידן המקוון. הלימודים במגמה מכוונים הן למי שרוצים להתמקד במחקר אקדמי והן למעוניינים לעסוק בניו מדיה הלכה למעשה. 

מבנה הלימודים

למידע נוסף ניתן לפנות לראש ויעץ המגמה ד"ר ניקולס ג'ון

לפרטים נוספים על לימודי התואר השני – נטע לוי

תקשורת פוליטית ותהליכים פסיכולוגיים בעידן הדיגיטלי

התוכנית עוסקת בתקשורת פוליטית, בפסיכולוגיה פוליטית ובדעת קהל, תוך בחינה שיטתית של היבטים פסיכולוגיים ופוליטיים של מדיה חדשים. אמצעי התקשורת בימינו מהווים גורם מרכזי המתווך בין אזרחים, מנהיגים ומוסדות פוליטיים. מטרת התכנית היא לספק מסגרת תיאורטית ומעשית להבנת קשרי הגומלין בין התקשורת והפוליטיקה, תוך התמקדות בהיבטים פסיכולוגיים של תקשורת ופוליטיקה, בתקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי, בדעת קהל והשפעת התקשורת על דעת הקהל, בתהליכי שכנוע ושינוי עמדות, בפסיכולוגיה חברתית ופוליטית בתקשורת, ובהשתתפות פוליטית דיגיטלית, הן בישראל הן בפרספקטיבה השוואתית.

יחד עם נושאים קלאסיים בתקשורת פוליטית ובפסיכולוגיה פוליטית כגון פרסונליזציה תקשורתית של מנהיגים, צריכת תקשורת ושינוי עמדות, התנהגות בוחרים, ותקשורת לא מילולית בזירות פוליטיות - התוכנית מתמקדת גם בתחומים עדכניים כמו השתתפות פוליטית דיגיטלית, מחאה והתנגדות באינטרנט, מוביליזציה של שינוי חברתי בעזרת פלטפורמות של מדיה חדשים, עיתונות דיגיטלית, מיפוי של רשתות חברתיות, קמפיינים דיגיטליים והיבטים פסיכולוגיים ופוליטיים של מדיה חדשים.    

לצד ובמשולב עם הרמה התיאורטית נלמדים במסגרת התוכנית נושאים ומיומנויות שהם בעלי מימד פרקטי יישומי: ייעוץ פוליטי, דוברות, שיווק ובניית תדמית פוליטית בעידן דיגיטלי, בניית קמפיינים פוליטיים, שימושים חברתיים ופוליטיים במדיה חברתית, ביצוע, ניתוח והסקת מסקנות בסקרי דעת קהל, תכנון מערכים ניסויים, ניתוח תוכן ממוחשב, פיתוח ובניית ספרי קידוד אנושיים ועקרונות הכתיבה וההפקה של עיתונות דיגיטלית. 

מרצי התוכנית הם מומחים מובילים בתחומים של תקשורת פוליטית, פסיכולוגיה פוליטית, דעת קהל, והשתתפות פוליטית דיגיטלית וכן אנשי שטח מובילים בתחום של ייעוץ פוליטי, שיווק פוליטי דיגיטלי ובניית קמפיינים פוליטיים. בוגרי התכנית השתלבו במחקר אקדמי ויישומי, במשרדי הממשלה, במכונים וצוותים לחשיבה אסטרטגית מדינית, בפרסום, דוברות וייעוץ פוליטי ואסטרטגי

מבנה הלימודים

למידע נוסף ניתן לפנות לראשת ויעצת המגמה  פרופ' יפעת מעוז

לפרטים נוספים על לימודי התואר השני – נטע לוי

מסכים דיגיטליים: המגמה לתקשורת, תרבות וקולנוע

התוכנית מציעה שילוב ייחודי ובינתחומי של לימודי תקשורת ולימודי תרבות תחת ההקשר העכשווי של המסכים הדיגיטליים. השילוב בין שתי המסורות של לימודי תקשורת ולימודי תרבות לבין המדיה העכשווית מספק נקודת מבט מועדפת לבחינה וניתוח של מגוון תופעות תרבותיות בעבר ובהווה, בהקשר מקומי ובהקשר הגלובאלי. במרכז התוכנית שלושה תחומי עניין עיקריים: קולנוע ותקשורת חזותית, תרבות פופולארית, ותיאוריה והיסטוריה של המדיה. מרצי התוכנית הם מומחים מובילים בתחומי ההיסטוריה, הפילוסופיה, חקר התרבות והתרבות הויזואלית ומחקר הקולנוע הישראלי והגלובלי.  התוכנית פונה אל סטודנטים מעולים ממדעי החברה והרוח המעוניינים להתעמק ולחקור סוגיות, תופעות ותוצרים תרבותיים וקולנועיים בפרספקטיבה פרשנית וביקורתית. תוכנית הלימודים עוסקת בנושאים כגון מדיה וזיכרון, ייצוג טראומה ופוסט טראומה בתרבות העכשווית ובקולנוע, תקשורת חזותית וצילום, התרבות הישראלית והקולנוע הישראלי במפנה המאה, ותרבות בעידן הדיגיטלי. לצד מגוון גישות תיאורטיות, התוכנית מציעה גם קורסים ייעודיים, כולל סדנאות בתחומי כתיבה למדיה, תסריטאות, קולנוע, צילום בטלפון הנייד, בימוי, ויצירה. לימודי המוסמך בתוכנית זו מכשירים  את דור העתיד של החוקרים, העורכים, האוצרים ואנשי המדיה העוסקים בממשק שבין תקשורת, קולנוע ותרבות. 

מבנה הלימודים

למידע נוסף ניתן לפנות לראשת ויעצת המגמה פרופ' רעיה מורג

לפרטים נוספים על לימודי התואר השני – נטע לוי

מסלול מחקרי

מסלול מחקרי בכל המגמות – כתיבת תיזה

 

תנאי מעבר למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה ללימודים:

א. למסלול המחקרי יוכלו להתקבל תלמידי שנה ב' שממוצע ציוניהם בכל הקורסים שלמדו לתואר שני עד לשלב זה הוא

90 לפחות.

ב. על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת).

יש לבצע את תהליך הרישום לתואר שני מחקרי כולל כל האישורים הנדרשים עד לסוף נומבמבר של שנת הלימודים השנייה לתואר שני. את עבודת התיזה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר שנה לאחר מכן.

תלמידי המסלול המחקרי מחוייבים ללמוד בשנת הלימודים השנייה שלהם לתואר שני את הקורס גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר, מספר 50999.

 

למידע נוסף - 

מזכירות המחלקה: נטע לוי

יועץ התואר השני: ד"ר ניקולס ג'ון

ראשת החוג: פרופ' יפעת מעוז

יועצי אתיקה במחקר: פרופ' אסתר שלי ניומן ופרופ' יפעת מעוז

ייעוץ במתודולוגיות כמותניות ואתיקה במחקר: מר יוסי דוד

ייעוץ במתודולוגיות איכותניות ואתיקה במחקר: ד"ר יפתח רוןגברת מאיה דה-פריס 

 

 

משלים מחקר

 

תנאי קבלה למסלול משלים למחקר:

למסלול משלים למחקר יוכלו להתקבל תלמידים אשר סיימו וסגרו את התואר השני במוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל וממוצע ציוניהם לתואר שני הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות.

בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת) וכן להמשיך ולהנחות את התלמיד לדוקטורט אם התיזה תכתב ברמה גבוהה (ציון של 90 לפחות).

ההחלטה הסופית על המעבר ממסלול משלים למחקר ללימודי דוקטורט מתקבלת על ידי ועדת הדוקטורנטים של המחלקה לתקשורת ועיתונאות.

יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדת הדוקטורט של המחלקה לתקשורת וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול משלים למחקר עד לסוף נובמבר של שנת הלימודים אליה מעוניינים להרשם. את עבודת התיזה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר - כשנה לאחר מועד ההרשמה.

תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את הקורס גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר מספר 50999, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד קורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.

 

 

 

למידע נוסף -

מזכירות הפקולטה למדעי החברה (לצורך הגשת המסמכים): אוראל לוי

מזכירות המחלקה: נטע לוי

 

 

לימודי דוקטורט

קבלה ללימודי הדוקטורט:

ללימודי תואר שלישי יוכלו להגיש מועמדות תלמידים אשר סיימו וסגרו את התואר השני במוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל וממוצע ציוניהם לתואר שני הוא 90 לפחות, וציון של לפחות 90 בעבודת תזה במוסמך.

בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי לדוקטורט (אם מדובר בהנחייה משותפת).

לצורך הרשמה וקבלה למסלול הדוקטורט, יש להגיש מועמדות באמצעות הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית, כולל אישור נושא העבודה, אישור המנחה, גליונות ציונים רלבנטיים, מכתבי המלצה ומסמכים נוספים המפורטים באתר של הרשות:  http://www.research-students.huji.ac.il

ההחלטה הסופית על קבלת מועמדים ללימודי דוקטורט מתקבלת על ידי ועדת הדוקטורנטים של המחלקה לתקשורת ועיתונאות. מומלץ להתייעץ עם ראש הועדה, פרופ׳ פול פרוש, לפני הגשת מועמדות: paul.frosh@mail.huji.ac.il.

תלמידי המסלול מחוייבים להירשם לסדנת הדוקטורנטים ולהשתתף בה, לפחות פעם אחת בשלב אלף לדוקטורט ופעם אחת בשלב בית בדוקטורט, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד קורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה. 

 

ראש ויועץ תוכנית הדוקטורט: פרופ' פול פרוש 

 

שלב א

כתיבת הצעת הדוקטורט בהנחית מנחה הדוקטורט והגשה לרשות לתלמידי מחקר עד לשנה וחצי מיום הקבלה ללימודי הדוקטורט. מינוי ועדה מלווה אשר יערך על ידי המנחים באישור ועדת הדוקטורט של המחלקה לתקשורת והרשות לתלמידי מחקר. במידה ומדובר במחקרים העוסקים בבני אדם ומבוססים על סקרים, ראיונות, תצפיות, פורומים סגורים באינטרנט או של מסרים מיידיים (לדוגמה :קבוצות ווואטס אפ) - על הדוקטורנט לדאוג לקבלת אישור ועדת אתיקה לקראת עריכת המחקר והמעבר לשלב בית. 

יועצות אתיקה במחקר : פרופסור אסתר שלי ניומן ופרופסור יפעת מעוז 

המעבר לשלב ב' בדוקטורט תלוי באישור הועדה המלווה שתתכנס לדון בהצעה ולאשר מעבר זה, ובאישור הרשות לתלמידי מחקר.  

שלב ב

ביצוע המחקר בפועל וכתיבת הדוקטורט בהנחיית המנחה. מסירות דוחות התקדמות לחברי הועדה המלווה והגשת העבודה לשיפוט לאחר אישור המנחה תוך כחמש שנים מההרשמה הראשונה כתלמיד דוקטורט שלב אלף.

השתתפות בפעילות המחלקה ובסמינר דוקטורנטים

דוקטורנטים בכל השלבים מתבקשים להשתתף באופן קבוע בסמינר המחלקתי ובכנסים וימי עיון של המחלקה. כל דוקטורנט נדרש גם להשתתף פעמיים בסמינר הדוקטורנטים, פעם אחת בשלב א' (קורס מס' 50894) ופעם אחת בשלב ב' (קורס מס' 50860).

למידע נוסף: ראו הרשות לתלמידי למחקר