סמינר מחלקתי 28/11/2017- "צילום מסך: תיעוד, עדות ופואטיקה של מדיה חברתיים"