"ספקנות עיתונאית ותרומתה לידע מתווך"

תאריך: 
ג', 17/01/2017 - 14:15 עד 15:30

מיקום: 
חדר 503, בית מאירסדורף

פרופ' צביקה רייך, אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת וד"ר יגאל גודלר, עמית פוסט-דוקטורט במרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל-אביב