חופשה מרוכזת

אוגוסט 23, 2017

 

בין התאריכים א' באלול התשע"ז, 23.8.17 ועד ט' באלול התשע"ז (כולל), 31.8.17 האוניברסיטה נמצאת בחופשה מרוכזת.

מזכירויות, ספריות וקמפוסי האוניברסיטה סגורים.

האוניברסיטה תשוב לפעילות ביום ראשון 3.9.17