מאיה דה-פריס

מאיה דה-פריס
יועץ תואר בוגר.
ייעוץ מתודולוגי: מחקר איכותני ואתיקה במחקר.
שעות קבלה: יום ב' 10:00-11:00, חדר 5424