רותי אבלין-רווה

רותי אבלין-רווה
ייצוג האתוס ההרואי בקולנוע ובטלוויזיה בישראל (1967-1993)
מנחה: פרופ' רעיה מורג