רנית גרוסאאוג

רנית גרוסאאוג
מה משפיע על המשפיעים? הפקת ערוץ טלוויזיה לילדים בעידן של סביבה תקשורתית משתנה. ערוץ "הופ!" כמקרה בוחן.
מנחה: פרופ' פול פרוש