פרופ' פול פרוש

פול פרוש
ראש ועדת סינון וראש תכנית הדוקטורט
שעות קבלה: יום ב' 12:15-13:15, חדר 5418
02-5883213