תכנית לימודי ההדגש

 

רשימת הקורסים הכלולים בהדגש

להלן רשימת הקורסים בתואר ראשון בתקשורת שיכללו בהדגש. החלק הראשון כולל רשימת קורסי חובה לתלמידים שיבחרו ללמוד בהדגש (סה"כ 8 נ"ז, או 12 נ"ז אם בוחרים לכתוב סמינר) וקורס אחד שנבנה במיוחד עבור ההדגש ויהיה ייעודי וייחודי לתלמידיו בלבד.

החלק השני כולל רשימת קורסי בחירה – בטבלה מוצגים קורסים רלבנטיים בתואר ראשון בתקשורת שתלמידי ההדגש יבחרו מתוכם על מנת להשלים ל16 נ"ז. 

*התוכנית מיועדת לתלמידי שנה ב' בתואר בוגר

 

חדש

שפה, תקשורת ופיוס

ד"ר זוהר קמפף

2

שנה ב'

א'

ג'

10:00-12:00

חובה לתלמידי הדגש

קורס ייעודי וייחודי לתלמידי ההדגש בלבד.

50783

תקשורת מלחמה ושלום

ד"ר קרן טננבוים

2+4

שנה ב'+ג'

ב'

ד'

10:30-12:15

שו"ס. חובה לתלמידי הדגש

50230

דעת קהל במשברים וסכסוכים

ד"ר מיטל בלמס

2

שנה ב'+ג'

ב'

ג'

08:30-10:15

שיעור. חובה לתלמידי הדגש

50283

 

 

 

דיאלוג ותקשורת בין קבוצות בקונפליקט

ד"ר יפתח רון

2

שנה א'+ב'+ג'

א'

א'

16:30-18:15

סדנה - חובה לתלמידי הדגש

 

50010

של מי החדשות האלו?

ד"ר כריסטיאן באדן

2

שנה ב'+ג'

ב'

ד'

18:00-20:00

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50046

מרושתים: מדיה חברתיים והשלכותיהם החברתיות פוליטיות ותרבותיות

ד"ר נטע קליגלר

2

שנה א'+ב'

ב'

ב'

10:30-12:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50795

דוברות פוליטית

ברוך לשם

2

שנה א'+ב'+ג'

א'

ה'

10:30-12:15

סדנה. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50260

האשמה אינה בכוכבים: ניהול משברים תדמיתיים בתקשורת

ד"ר זהר קמפף

2

שנה ב'+ג'

א'

ג'

10:30-12:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50043

השפעות פסיכולוגיות של תקשורת בסביבה מורכבת

ד"ר מיטל בלמס

2+4

שנה ב'+ג'

ב'

ג'

10:30-12:15

שו"ס. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50062

נרטיבים, זהויות ותקשורת בחברה רב תרבותית

ד"ר יפתח רון

2+4

שנה ג'

ב'

ג'

16:30-18:15

שו"ס. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50053

משתתפים ברשת: תרבות ההשתתפות ואוריינות תקשורת חדשה

ד"ר נטע קליגלר

2+4

שנה ג'

א'

ד'

10:30-12:15

שו"ס. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50006

פרופגנדה

ד"ר כריסטיאן באדן

2

שנה א'+ב'

א'

ד'

18:30-20:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50482

תקשורת מילולית ולא מילולית

ד"ר צפירה ליכטמן

2

שנה א'+ב'+ג'

ב'

ה'

08:30-10:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

 

 

 

לפרטים נוספים אנא פנו לפרופ' יפעת מעוז msifat@mail.huji.ac.il

לפרופ' זוהר קמפף zohar.kampf@mail.huji.ac.il

או למאיה דה- פריס dvrmaya@gmail.com