הדגש בתקשורת פוליטית-אסטרטגית ופתרון סכסוכים - תכנית בוגר למצטיינים

הדגש

המחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית פתחה תוכנית הדגש ייחודית לתלמידי תואר ראשון מצטיינים המכוונים הכי גבוה שאפשר.

 

תקשורת, ובמיוחד תקשורת פוליטית ואסטרטגית, ממלאת תפקיד מרכזי ומכריע בפתרון סכסוכים ומשברים. ההדגש מבוסס על קורסים קיימים בלימודי התואר הראשון במחלקה לתקשורת ומתמקד בתפקידה של התקשורת בהבניית תהליכים פוליטיים ובשימוש בתקשורת אסטרטגית לצורך ניהול ופתרון סכסוכים ומשברים. ההדגש המוצע יעניק לתלמידים הבנה מעמיקה ורחבה על הקשר שבין תקשורת, קונפליקט ופיוס. הוא יכלול קורסים העוסקים בתפקיד של תקשורת פוליטית ואסטרטגית בפתרון סכסוכים ומשברים ובמקומם של אמצעי התקשורת, רשתות התקשורת, שיח, שפה, ודיאלוג ותקשורת בין קבוצתית בהתמודדות ופתרון של סכסוכים ומשברים.

ההדגש מיועד לתלמידי ב.א. בתקשורת. הוא מכוון  לתלמידי ב.א מצטיינים בתקשורת בשנה ב', בעלי ממוצע של 85 לפחות בציוני הקורסים של שנה א'. תלמידי ההדגש ילמדו 16 נ"ז במסגרת לימודי התואר הראשון שלהם במחלקה לתקשורת אשר יוגדרו כייעודיים לתלמידי ההדגש (פרטי הקורסים מופיעים תחת תכנית הלימודים בהדגש). תלמידי ההדגש יכתבו את עבודות הסמינר שלהם במסגרת השו"סים הכלולים בהדגש.

לימודי הדגש יצוינו כהערה בגיליון הציונים של התלמיד בעת סגירת התואר.

 

לפרטים נוספים אנא פנו למאיה דה- פריס bacommunication@huji.mail.ac.il 

לאתר ההרשמה

תכנית לימודי ההדגש

 

רשימת הקורסים הכלולים בהדגש

להלן רשימת הקורסים בתואר ראשון בתקשורת שיכללו בהדגש. החלק הראשון כולל רשימת קורסי חובה לתלמידים שיבחרו ללמוד בהדגש (סה"כ 8 נ"ז, או 12 נ"ז אם בוחרים לכתוב סמינר) וקורס אחד שנבנה במיוחד עבור ההדגש ויהיה ייעודי וייחודי לתלמידיו בלבד.

החלק השני כולל רשימת קורסי בחירה – בטבלה מוצגים קורסים רלבנטיים בתואר ראשון בתקשורת שתלמידי ההדגש יבחרו מתוכם על מנת להשלים ל16 נ"ז. 

*התוכנית מיועדת לתלמידי שנה ב' בתואר בוגר

 

חדש

שפה, תקשורת ופיוס

ד"ר זוהר קמפף

2

שנה ב'

א'

ג'

10:00-12:00

חובה לתלמידי הדגש

קורס ייעודי וייחודי לתלמידי ההדגש בלבד.

50783

תקשורת מלחמה ושלום

ד"ר קרן טננבוים

2+4

שנה ב'+ג'

ב'

ד'

10:30-12:15

שו"ס. חובה לתלמידי הדגש

50230

דעת קהל במשברים וסכסוכים

ד"ר מיטל בלמס

2

שנה ב'+ג'

ב'

ג'

08:30-10:15

שיעור. חובה לתלמידי הדגש

50283

 

 

 

דיאלוג ותקשורת בין קבוצות בקונפליקט

ד"ר יפתח רון

2

שנה א'+ב'+ג'

א'

א'

16:30-18:15

סדנה - חובה לתלמידי הדגש

 

50010

של מי החדשות האלו?

ד"ר כריסטיאן באדן

2

שנה ב'+ג'

ב'

ד'

18:00-20:00

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50046

מרושתים: מדיה חברתיים והשלכותיהם החברתיות פוליטיות ותרבותיות

ד"ר נטע קליגלר

2

שנה א'+ב'

ב'

ב'

10:30-12:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50795

דוברות פוליטית

ברוך לשם

2

שנה א'+ב'+ג'

א'

ה'

10:30-12:15

סדנה. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50260

האשמה אינה בכוכבים: ניהול משברים תדמיתיים בתקשורת

ד"ר זהר קמפף

2

שנה ב'+ג'

א'

ג'

10:30-12:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50043

השפעות פסיכולוגיות של תקשורת בסביבה מורכבת

ד"ר מיטל בלמס

2+4

שנה ב'+ג'

ב'

ג'

10:30-12:15

שו"ס. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50062

נרטיבים, זהויות ותקשורת בחברה רב תרבותית

ד"ר יפתח רון

2+4

שנה ג'

ב'

ג'

16:30-18:15

שו"ס. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50053

משתתפים ברשת: תרבות ההשתתפות ואוריינות תקשורת חדשה

ד"ר נטע קליגלר

2+4

שנה ג'

א'

ד'

10:30-12:15

שו"ס. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50006

פרופגנדה

ד"ר כריסטיאן באדן

2

שנה א'+ב'

א'

ד'

18:30-20:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

50482

תקשורת מילולית ולא מילולית

ד"ר צפירה ליכטמן

2

שנה א'+ב'+ג'

ב'

ה'

08:30-10:15

שיעור. בחירה לתלמידי הדגש (2-4 מתוך הרשימה  עד להשלמה ל16 נ"ז בהדגש)

 

 

 

לפרטים נוספים אנא פנו לפרופ' יפעת מעוז msifat@mail.huji.ac.il

לפרופ' זוהר קמפף zohar.kampf@mail.huji.ac.il

או למאיה דה- פריס dvrmaya@gmail.com