לימודי דוקטורט

קבלה ללימודי הדוקטורט:

ללימודי תואר שלישי יוכלו להגיש מועמדות תלמידים אשר סיימו וסגרו את התואר השני במוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל וממוצע ציוניהם לתואר שני הוא 90 לפחות, וציון של לפחות 90 בעבודת תזה במוסמך.

בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי לדוקטורט (אם מדובר בהנחייה משותפת).

לצורך הרשמה וקבלה למסלול הדוקטורט, יש להגיש מועמדות באמצעות הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית, כולל אישור נושא העבודה, אישור המנחה, גליונות ציונים רלבנטיים, מכתבי המלצה ומסמכים נוספים המפורטים באתר של הרשות:  http://www.research-students.huji.ac.il

ההחלטה הסופית על קבלת מועמדים ללימודי דוקטורט מתקבלת על ידי ועדת הדוקטורנטים של המחלקה לתקשורת ועיתונאות. מומלץ להתייעץ עם ראש הועדה, פרופ׳ פול פרוש, לפני הגשת מועמדות: paul.frosh@mail.huji.ac.il.

תלמידי המסלול מחוייבים להירשם לסדנת הדוקטורנטים ולהשתתף בה, לפחות פעם אחת בשלב אלף לדוקטורט ופעם אחת בשלב בית בדוקטורט, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד קורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה. 

 

ראש ויועץ תוכנית הדוקטורט: פרופ' פול פרוש 

 

שלב א

כתיבת הצעת הדוקטורט בהנחית מנחה הדוקטורט והגשה לרשות לתלמידי מחקר עד לשנה וחצי מיום הקבלה ללימודי הדוקטורט. מינוי ועדה מלווה אשר יערך על ידי המנחים באישור ועדת הדוקטורט של המחלקה לתקשורת והרשות לתלמידי מחקר. במידה ומדובר במחקרים העוסקים בבני אדם ומבוססים על סקרים, ראיונות, תצפיות, פורומים סגורים באינטרנט או של מסרים מיידיים (לדוגמה :קבוצות ווואטס אפ) - על הדוקטורנט לדאוג לקבלת אישור ועדת אתיקה לקראת עריכת המחקר והמעבר לשלב בית. 

יועצות אתיקה במחקר : פרופסור אסתר שלי ניומן ופרופסור יפעת מעוז 

המעבר לשלב ב' בדוקטורט תלוי באישור הועדה המלווה שתתכנס לדון בהצעה ולאשר מעבר זה, ובאישור הרשות לתלמידי מחקר.  

שלב ב

ביצוע המחקר בפועל וכתיבת הדוקטורט בהנחיית המנחה. מסירות דוחות התקדמות לחברי הועדה המלווה והגשת העבודה לשיפוט לאחר אישור המנחה תוך כחמש שנים מההרשמה הראשונה כתלמיד דוקטורט שלב אלף.

השתתפות בפעילות המחלקה ובסמינר דוקטורנטים

דוקטורנטים בכל השלבים מתבקשים להשתתף באופן קבוע בסמינר המחלקתי ובכנסים וימי עיון של המחלקה. כל דוקטורנט נדרש גם להשתתף פעמיים בסמינר הדוקטורנטים, פעם אחת בשלב א' (קורס מס' 50894) ופעם אחת בשלב ב' (קורס מס' 50860).

למידע נוסף: ראו הרשות לתלמידי למחקר