דורון אלטרץ

דורון אלטרץ
הקשר שבין טכנולוגיה, חברה וגישות חזותיות דרך ההשפעה של טכנולוגיות אלגוריתמיות על המדיום הצילומי.
מנחה: פרופ' פול פרוש