יונתן גונן

יונתן גונן
יחסי הגומלין בין עיתונאים ומערכות תקשורת משני צידי סכסוך
מנחים: פרופ' זהר קמפף וד"ר קרן טננבוים-וינבלט