יוסי דוד

יוסי דוד
מגדור סכסוכים: תפיסות סטריאוטיפיות מגדריות ודעת קהל בסכסוך הישראלי-פלסטיני
Gendering Political Conflict: Gender Perceptions and Public Opinion in the Israeli-Palestinian Conflict
מנחה: פרופ' יפעת מעוז