כלילה ג'רסי-תשבי

כלילה ג'רסי-תשבי
שפה בסכסוך: תפיסות, אמונות חברתיות ונרטיבים העולים בתהליך רכישת השפה העברית בקרב פלסטינים תושבי מזרח ירושלים
מנחה: פרופ' יפעת מעוז