מורן אביטל

מורן אביטל
וַיָּמָת וַיֵּאָסֶף אֶל-עַמָּיו - סיקור מותן של דמויות ציבור בעיתונות הישראלית
מנחים: פרופ' זהר קמפף וד"ר קרן טננבוים-וינבלט