פרופ' משה נגבי ז"ל

משה נגבי ז"ל
8.8.1949 - 27.1.2018

התמקד בניתוח הגבולות החוקיים, האתיים והמעשיים של חופש העיתונאי, ובהגבלות שמטילים עליו הן השלטון והן האינטרסים הכלכליים והמסחריים של בעלי כלי התקשורת, וכמו-כן בהשפעת העיתונות על זכויות האדם על שלטון החוק וזכויות האדם. לימד את קורס החובה על חופש העיתונות, וקורסי בחירה וסמינריונים על אתיקה עיתונאית, הבעיות הייחודיות הכרוכות בסיקור ענייני ביטחון והליכים פליליים, והלחצים הלא-פורמליים שעימם מתמודד העיתונאי בעבודתו.