ערן אמסלם

ערן אמסלם
תקשורת פוליטית, ובעיקר אסטרטגיות התקשורת של שחקנים פוליטיים.
מנחה: פרופ' תמיר שפר