רוקו ג'יאנסנטה

רוקו ג'יאנסנטה
מאופניים לווספה נאני מורטי והקולנוע האיטלקי הפוליטי.
מנחה: פרופ' ענר פרמינגר