שפרה שרפלר-עדיקא

מנהלן הוראה ותלמידים - תואר בוגר.
ימים: א'-ה' שעות 9:00-15:00.
חדר:3414
02-5881065
shifraa@savion.huji.ac.il