דוקטורנטים

עידן דנחי

עידן דנחי

מחקר איכותני וכמותני של אינפוגרפיקות פוליטית במדיה חברתית, בתקופות שגרה ובחירות.
מנחה: פרופ' לימור שיפמן
איברהים חיזבון

איברהים חיזבון

עיתונות בסכסוך אי-סימטרי: התנסויות ופרקטיקות של עיתונאים פליסטינים בכלי תקשורת פרטית ומקומית
המנחים: פרופ' יפעת מעוז ופרופ' מנחם בלונדהיים
יפעת מור

יפעת מור

מדברים על פוליטיקה בפייסבוק בחברה בסכסוך: תפיסות, דילמות, אתגרים ודפוסים של ביטוי ודיון פוליטי בפייסבוק של יהודים ישראלים בהקשר של הסכסוך ישראלי פלסטיני.
מנחה: פרופ' יפעת מעוז
ניר נון נוה

ניר נון נוה

בין הפוליטי לאישי והחברתי - מאפייני ההצלחה של מסרים פוליטיים במדיה החברתית.
המנחות: פרופ' לימור שיפמן וד"ר קרן טטנבוים-וינבלט
יעקב נצר

יעקב נצר

השתתפות קהל באתרי חדשות. ניתוח רכיבי השתתפות כביטוי להבניית הקהל באתרי חדשות.
המנחים: פרופ' לימור שיפמן וד"ר קרן טננבוים-וינבלט
ענת סלע-ענבר

ענת סלע-ענבר

הקשרים תרבותיים - אמנותיים ומנגנונים כלכליים בליהוק סדרות דרמה ישראליות של חברת הכבלים הוט, בין השנים 2005-2015.
מנחה: פרופ' פול פרוש
איגור רודין

איגור רודין

האקונטולוגיה של הקולנוע: צפייה כקריאה, וקריאה ככתיבה. מהחומרה אל הסינטומטון דרך אנטיכרייסט של לארס פון טריאר.
מנחה: פרופ' רעיה מורג