אירוע הענקת המלגות לדוקטורנטים מצטיינים של מכון סמארט

תאריך: 
ג', 23/01/2018 - 14:15 עד 15:30

מיקום: 
חדר סמינרים של המחלקה 5402

ברכות ודברי פתיחה:

פרופ' תמיר שפר, דיקן הפקולטה למדעי החברה

פרופ' רעיה מורג, ראש מכון סמארט

גב' מרי סמארט, נשיאת קרן סמארט: ברכות והענקת המלגות

:Lecture

(Tamar Berenblum (PhD

Research Fellow (NSCR), Netherland

Post-Doc, School of Computer Science and Engineering

Academic Coordinator, Cyber Security Research, Cyber Law Program, The Hebrew University of Jerusalem

Cyber crimes: Potential victime, criminals and social control