טופס רישום פנימי לתואר שני

לשאלות ניתן לפנות:

ד"ר מיטל בלמס-כהן , יועצת תואר שני ללימודי מוסמך במחלקה לתקשורת ועיתונאות: 02-5886595, meitalbalmas@gmail.com

ד"ר ניק ג'ון, ראש המגמה לאינטרנט ומדיה חדשים:  02-5883203, n.john@mail.huji.ac.il

ד"ר מיטל בלמס-כהן, ראש המגמה לתקשורת פוליטית: 02-5883265  msifat@mail.huji.ac.il

פרופ' רעיה מורג ,ראש המגמה לתקשורת, תרבות וקולנוע: 02-5883202  raya.morag@mail.huji.ac.il

גב' שחר בן דור, מזכירות המחלקה: ימים א'-ה' 9:00-15:00, טל' 02-5883046  shacharbd1@savion.huji.ac.il

 

על כל המועמדים לתואר מוסמך (בכל המגמות) להגיש מכתב הצהרת כוונות אקדמיות -

מסמך בן כ-500 מילים, גופן 12, רווח כפול, ובו תתארו את הרקע האישי והאינטלקטואלי, כולל תחומי עניין, שאיפות לעתיד וכיצד משתלבים לימודי המוסמך בהתפתחותכם המקצועית.

את טופס זה, את מסמך הצהרת הכוונות ואת גיליון הציונים של התואר הראשון- יש למסור לגב' נטע לוי, רכזת לימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה netalevi@savion.huji.ac.il

לימודי תואר ראשון
מהי המגמה שבה את/ה מעוניין/ת? האפשרויות הן: 1. מ.א בתקשורת ועיתונאות מסלול ללימודים רב תחומיים (ללא מגמות) 2. מ.א בתקשורת במגמת אינטרנט ומדיה חדשים 3. מ.א. במגמת תקשורת פוליטית (בתיאום עם המח' מדע המדינה) 4. מ.א. המגמה בתקשורת תרבות ,וקולנוע