טופס רישום פנימי לתואר שני

לשאלות ניתן לפנות:

ד"ר ערן אמסלם , יועץ תואר שני ללימודי מוסמך במחלקה לתקשורת ועיתונאות: 02-5883211, eran.amsalem@mail.huji.ac.il

פרופ' נטע קליגלר-וילנצ'יק, ראש המגמה לאינטרנט ומדיה חדשים:  02-5883385, neta.kv@mail.huji.ac.il

ד"ר ערן אמסלם, ראש המגמה לתקשורת פוליטית: 02-5883211, eran.amsalem@mail.huji.ac.il 

ד״ר עידו רמתי ,ראש המגמה לתקשורת, תרבות וקולנוע:  ido.ramati@mail.huji.ac.il

גב' ענבל לוין, מזכירות המחלקה: ימים א'-ה' 9:00-15:00, טל' 02-5883046   inballev@savion.huji.ac.il

 

על כל המועמדים לתואר מוסמך (בכל המגמות) להגיש מכתב הצהרת כוונות אקדמיות -

מסמך בן כ-500 מילים, גופן 12, רווח כפול, ובו תתארו את הרקע האישי והאינטלקטואלי, כולל תחומי עניין, שאיפות לעתיד וכיצד משתלבים לימודי המוסמך בהתפתחותכם המקצועית.

את טופס זה, את מסמך הצהרת הכוונות ואת גיליון הציונים של התואר הראשון- יש למסור לגב' נטע לוי, רכזת לימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה netalevi@savion.huji.ac.il

לימודי תואר ראשון
מהי המגמה שבה את/ה מעוניין/ת? האפשרויות הן: 1. מ.א בתקשורת ועיתונאות מסלול ללימודים רב תחומיים (ללא מגמות) 2. מ.א בתקשורת במגמת אינטרנט ומדיה חדשים 3. מ.א. במגמת תקשורת פוליטית (בתיאום עם המח' מדע המדינה) 4. מ.א. המגמה בתקשורת תרבות ,וקולנוע