שעות קבלה מרצים

ד"ר  טוביאס  אברכט-הרטמן  
שעות קבלה: יום ב' 10:00-11:00
חדר: 5406
טלפון: 02-5880097
tobias.ebbrecht-hartmann@mail.lhuji.ac.il 


פרופ'  מנחם  בלונדהיים  
שעות קבלה: יום ב' 18:00-19:00
חדר: 6621 מ. הרוח
טלפון: 02-5883843
mblond@huji.ac.il 


ד"ר  מיטל  בלמס  
שעות קבלה: יום ג' 12:00-13:00
חדר: 5415א'
טלפון: 02-5883262
meitalbalmas@gmail.com 


ד"ר   ניקולס  גו'ן ראש ויועץ תוכנית תואר שני ויועץ ראש מגמת מדיה חדשים  
שעות קבלה: יום ג' 10:30-11:30
חדר: 5407
טלפון: 02-5883203
n.john@huji.ac.il 


ד"ר  צפירה  גרבלסקי ליכטמן  
שעות קבלה: יום ב' 10:00-11:00
חדר: 5424
טלפון: 
grbelsky@netvision.net.il 


ד"ר  גדי  טאוב  
שעות קבלה: שנת שבתון
חדר: 1728 רוח
טלפון: 02-5882896
gaditaub@zahav.net.il 


ד"ר  קרן  טננבוים-וינבלט ראש ויועצת תכנית תואר ראשון  
שעות קבלה: יום ב' 15:00-16:00
חדר: 5423
טלפון: 02-5881059
keren.tw@mail.huji.ac.il 


פרופ'   רעיה  מורג ראש מכון סמארט וראש ויועצת מגמת תקשורת תרבות וקולנוע  
שעות קבלה: יום ב' 12:15-13:15
חדר: 5406
טלפון: 02-5883202
rayam@mscc.huji.ac.il 


פרופ'   יפעת  מעוז ראש המחלקה לתקשורת  
שעות קבלה: יום ג' 16:30-17:30
חדר: 5416
טלפון: 02-5883210
msifat@gmail.com 


פרופ'  משה  נגבי  
שעות קבלה: יום ד' 15:30-16:30
חדר: 5408
טלפון: 02-5883211 / 050-8420446
mnegbi@walla.com 

פרופ'   לילך  ניר ראש ויועצת תוכנית תקשורת פוליטית  

שעות קבלה: יום ג' 10:00-11:00
חדר: 4303
טלפון: 02-5883204
lnir@mscc.huji.ac.il 


ד"ר  עמית   פינצ'בסקי  
שעות קבלה: יום ג' 16:00-17:00
חדר: 5407
טלפון: 02-5883212
amitpi@mscc.huji.ac.il 


פרופ'  פול  פרוש  
שעות קבלה: יום ב' 10:00-11:00
חדר: 5418
טלפון: 02-5883213
msfrosh@mscc.huji.ac.il 


פרופ'  ענר  פרמינגר  
שעות קבלה: שבתון
חדר: 5411א'
טלפון: 02-5883209
anerp@zahav.net.il 


ד"ר  נטע  קליגלר וילנצ'יק  
שעות קבלה: יום ד' 12:30-13:30
חדר: 5411
טלפון: 02-588385
netakligler@gmail.com 


ד"ר  זהר  קמפף  
שעות קבלה: יום ב' 16:00-17:00
חדר: 5405
טלפון: 02-5881778
zohar29@zahav.net.il 


פרופ'  לימור   שיפמן  
שעות קבלה: שבתון
חדר: 5411
טלפון: 02-5883385
mslimors@mscc.huji.ac.il 


פרופ'  אסתר   שלי ניומן  
שעות קבלה: שבתון
חדר: 5415
טלפון: 02-5883205
msetti@mscc.huji.ac.il 


פרופ'  תמיר  שפר ראש ועדת סינון וראש ויועץ תוכנית דוקטורנטים  
שעות קבלה: יום ב' 14:00-15:00, ויום ד' 13:00-14:00
חדר: 4311
טלפון: 02-5881118
msstamir@mscc.huji.ac.il 

There is currently no content classified with this term.