ד״ר לילי בוקסמן-שבתאי

לילי בוקסמן
ד״ר לילי
בוקסמן-שבתאי
ראש אקדמי לתואר בוגר
שעות קבלה: סמסטר ב– יום ב', 12:00-13:00 בתיאום מראש
lilly.boxman@mail.huji.ac.il

אני חברת סגל במחלקה לתקשורת ועיתונות באוניברסיטה העברית. השלמתי את הדוקטורט בתכנית למדיה, טכנולוגיה, וחברה באוניברסיטת נורת'ווסטרן. המחקר שלי עוסק בפרשנות כנקודת מפגש בין טקסטים, מפיקים, וקהלי ומדיה, עם דגש מיוחד על התופעה של ריבוי משמעות. אני מתעניינת בשאלות כגון: למה אנחנו מפרשים לעיתים את אותו התוכן בדרכים שונות ואף מנוגדות? מה גורם לטקסטים תקשורתיים להיות פתוחים למשמעויות מתחרות? כיצד מפרשים מפיקים (בדגש על מפיקים חדשים במרחב הדיגיטלי) את התוכן שהם יוצרים? מהי המשמעות החברתית-אידיאולוגית-פוליטית של רב-משמעות? כמו כן, אני מתעניינת בסוגיות של אי-שוויון כלכלי ואחריות תאגידית. המחקרים שלי משלבים שיטות מחקר איכותניות (כגון ניתוחי טקסט סמיוטיים וראיונות) וכמותניות (כגון סקרים וניתוחי תוכן כמותניים). אני מלמדת את הקורסים – "אבא עשיר אבא עני: ייצוגים של אי-שוויון כלכלי במדיה", "מות המחבר? תקשורת ופרשנות", "נמען, צרכן, קורא, משתמש: גישות בחקר קהלי מדיה" ו- "תרבות דיגיטלית ומדיה חדשים" .