יוסי דוד

יוסי דוד
ייעוץ מתודולוגי: מחקר כמותני ואתיקה במחקר.
שעות קבלה: יום ד' :09:30-10:30, חדר 5410