ד"ר יפתח רון

יפתח רון
ייעוץ מתודולוגי: מחקר איכותני ואתיקה במחקר.
שעות קבלה: א' 15:30-16:30, חדר: 5425