פרופ' כריסטיאן באדן

כריסטיאן באדן
פרופ'
כריסטיאן
באדן
יו"ר סמינר מחלקתי
שעות קבלה: יום ד' 14:00-16:00 בתיאום מראש
c.baden@mail.huji.ac.il

אני חוקר של שיח פוליטי, עם עניין מיוחד בבנייה השיתופית של משמעות: כיצד יוצרות חברות אמונות וערכים משותפים, כיצד נובעים סכסוכים מפרשנויות שונות, וכיצד נרטיבים ציבוריים מתפתחים לאורך זמן? במסגרת פרויקטMarie Curie (במימון האיחוד האירופי), אני חוקר כיצד פרשנויות ספציפיות מהדהדות בשיח הציבורי ומעצבות את הבנתם וציפיותיהם של אנשים.

בנוסף, אני חבר בפרויקט המחקר הבינלאומי INFOCORE, במימון האיחוד האירופי, אשר בוחן את התפקידים השונים שהתקשורת ממלאת בסכסוכים אלימים. במסגרת INFOCORE, אני מרכז את אסטרטגית ניתוח התוכן של הפרויקט, המאפשרת לעקוב אחר משמעויות דקות בסוגים שונים של דיונים, סכסוכים והקשרים תקשורתיים. אני מתעניין גם בחיבור בין גישות איכותניות וכמותיות לניתוח טקסטים תקשורתיים, ובכלל זה ניתוח של רשתות תקשורת (חברתיות וסמנטיות).

החל מתשע"ז, אני אלמד קורסים העוסקים במחלוקות פוליטיות, סוגיות של הגמוניה וגיוון, תעמולה וההבנה הציבורית של סכסוכים. תחומי הוראה נוספים שלי כוללים לוגיקה ומתודולוגיה של מחקר, ובפרט אסטרטגיות של חקר רשתות.

מידע נוסף על הפעילות המחקרית שלי