פרופ' לילך ניר

לילך ניר
פרופ'
לילך
ניר
שעות קבלה: יום ה' 9:00-10:00, בתיאום מראש
02-5883204
LNir@mail.huji.ac.il

אני פרופסור חבר במחלקה למדע המדינה ובמחלקה לתקשורת ועיתונאות, וממקימי המגמה לתקשורת פוליטית, שהיא גם תחום המחקר וההוראה העיקרי שלי. הצטרפתי לסגל המחלקה בשנת 2005, לאחר סיום הדוקטורט בביה"ס אננברג לתקשורת שבאוניברסיטת פנסילבניה, ארה"ב.  משנת 2014 אני העורכת הראשית של כתב העת הבין-לאומי, The International Journal of Public Opinion Research (קישור).

עיקר מאמצי המחקריים מוקדשים להבנת תפקידה של התקשורת בדמוקרטיה: האם היא תורמת לחשיבה פלורליסטית או לקיטוב ושנאה? אילו פורמטים של חדשות מגבירים עניין וידע פוליטי? האם התקשורת מצמצמת או מרחיבה פערי ידע בין נשים וגברים? כיצד תקשורת ברשתות חברתיות עוזרת לגבש החלטות? מחקרי שואבים ממסורות מגוונות כחקר קהלי התקשורת, התנהגות בוחרים, פסיכולוגיה פוליטית ודעת קהל.

 

אני מציעה את הקורסים הבאים: השפעות התקשורת, בו נתמקד בהשפעות תכנים שונים על התנהגות מינית, לגיטימציה לאלימות, ותפיסת ה"אחר" בחברה; תקשורת פוליטית במבט השוואתי, בו נתעמק בהבדלים בין ארצות במוסדות תקשורת, בערכי עתונאים, בתכני התקשורת ובהשפעותיהם; ואת הסמינר השנתי רשתות חברתיות והתנהגות פוליטית.

מידע נוסף על הפעילות המחקרית שלי