מנהל רדיו הר הצופים, מר מוטי ברכאן

שעות קבלה: בתיאום מראש במייל, חדר: רדיו הר הצופים
02-5881472
radio@mscc.huji.ac.il