ד"ר ניקולס ג'ון

ניקולס ג'ון
ראש ויועץ התואר המוסמך
ראש מגמת אינטרנט ומדיה חדשים
שעות קבלה: יום ג' 10:30-11:30, חדר 5407
02-5883203