פרופ' ענר פרמינגר

ענר פרמינגר
פרופ'
ענר
פרמינגר
פרופסור חבר במסלול הנלווה
שעות קבלה: בתיאום מראש
02-5883209
anerp@zahav.net.il

אני פרופסור-חבר במחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית ומפיק/תסריטאי/במאי. מאז 1986 יוצר עצמאי של סרטי עלילה, וסרטים תיעודיים. במסגרת המחלקה לתקשורת אני מלמד 5 קורסים תיאורטיים בקולנוע וסדנת בימוי מעשית:בסדנת בימוי לתואר ראשון, התלמידים לומדים את עקרונות הבימוי הקולנועי תוך התנסות מעשית; במבע קולנועי לתואר ראשון, נלמדים עקרונות התחביר הקולנועי והאמצעים השונים בהם הקולנוע מספר סיפור, מעביר מידע ופועל על הצופה רגשית; תולדות הקולנוע לתואר ראשון, עוסק בהתפתחות שפת הקולנוע כתהליך היסטורי, כשכל זרם וסגנון קולנועי נבחנים כתולדה הכרחית של הקולנוע שקדם להם, ומובילים ליצירה הקולנועית שבאה בעקבותיהם; קורס לתואר שני, מוקדש לבמאי פרנסואה טריפו ולמהפכת המודרניזם הקולנועי, שטריפו היה אחד ממוביליו ומעצביו הבולטים והחשובים; קורס אחר לתואר שני, מוקדש לבמאי קז'ישטוף קישלובסקי שבמוקד יצירתו סוגיות אתיות, פילוסופיות, תיאולוגיות ומטא-פיזיות; קורס נוסף לתואר שני, אינטרטקסטואלית, שפה ומסורת, עוסק באופנים השונים בהם סרטים מנהלים דיאלוג עם סרטים שקדמו להם כאמצעי מבע מתוחכם ומורכב.

 מידע נוסף על הפעילות המחקרית שלי