פרופ' צפירה גרבלסקי-ליכטמן

פרופ'
צפירה
גרבלסקי-ליכטמן
פרופסור חבר במסלול הנלווה
שעות קבלה: יום ב' 12:00-13:00, חדר 5424, בתיאום מראש במייל
Tsfira.Grebelsky@mail.huji.ac.il