פרופ' שושנה בלום-קולקה ז"ל

פרופ'
שושנה
בלום-קולקה ז"ל