פרופ' שושנה בלום- קולקה ז"ל

shvshnh_blvm
פרופ'
שושנה
בלום- קולקה ז"ל
1936-2013