שלב א

כתיבת הצעת הדוקטורט בהנחית מנחה הדוקטורט והגשה לרשות לתלמידי מחקר עד לשנה וחצי מיום הקבלה ללימודי הדוקטורט. מינוי ועדה מלווה אשר יערך על ידי המנחים באישור ועדת הדוקטורט של המחלקה לתקשורת והרשות לתלמידי מחקר. במידה ומדובר במחקרים העוסקים בבני אדם ומבוססים על סקרים, ראיונות, תצפיות, פורומים סגורים באינטרנט או של מסרים מיידיים (לדוגמה :קבוצות ווואטס אפ) - על הדוקטורנט לדאוג לקבלת אישור ועדת אתיקה לקראת עריכת המחקר והמעבר לשלב בית. 

יועצות אתיקה במחקר : פרופסור אסתר שלי ניומן ופרופסור יפעת מעוז 

המעבר לשלב ב' בדוקטורט תלוי באישור הועדה המלווה שתתכנס לדון בהצעה ולאשר מעבר זה, ובאישור הרשות לתלמידי מחקר.