שלב ב

ביצוע המחקר בפועל וכתיבת הדוקטורט בהנחיית המנחה. מסירות דוחות התקדמות לחברי הועדה המלווה והגשת העבודה לשיפוט לאחר אישור המנחה תוך כחמש שנים מההרשמה הראשונה כתלמיד דוקטורט שלב אלף.

השתתפות בפעילות המחלקה ובסמינר דוקטורנטים

דוקטורנטים בכל השלבים מתבקשים להשתתף באופן קבוע בסמינר המחלקתי ובכנסים וימי עיון של המחלקה. כל דוקטורנט נדרש גם להשתתף פעמיים בסמינר הדוקטורנטים, פעם אחת בשלב א' (קורס מס' 50894) ופעם אחת בשלב ב' (קורס מס' 50860).

למידע נוסף: ראו הרשות לתלמידי למחקר