תואר שני בתקשורת

לימודי המוסמך נועדו להקנות ידע מעמיק ורחב בתחומים שונים של תקשורת והם יתקיימו בשני מסלולים:

המסלול המחקרי (הכולל עריכת מחקר וכתיבת עבודת תזה) והמסלול הלא מחקרי.

הלימודים בשני המסלולים נמשכים בין שנה וחצי לשנתיים, והם מתקיימים בימי שני. 

התלמידים בוחרים באחת מן המגמות הבאות:

(1) אינטרנט ומדיה חדשים

(2) תקשורת פוליטית ותהליכים פיסכולוגיים בעידן הדיגיטלי

(3) מסכים דיגיטליים: תקשורת, תרבות וקולנוע

(4) לימודי תקשורת רב תחומיים.

יש לציין את המגמה המועדפת בטופס הבקשה, בעת תהליך הרישום.

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בתקשורת יחוייבו בלימודי השלמה בהיקף של עד 10 נ"ז בסמסטר הראשון ללימודים. ראו מסמך מצורף בהמשך. 

קורסי השלמה

תנאי הקבלה

תנאי הסף לקבלה הוא ממוצע ציונים של לפחות 85 בלימודי התואר הראשון.

מועמדים בעלי תואר בוגר שציונם הממוצע מעל 83 ובתנאי שהם בעלי ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום התקשורת, רשאים אף הם להגיש מועמדות לתואר שני.

הנרשמים יידונו על ידי ועדת הקבלה של המחלקה.

 

בנוסף להרשמה לאוניברסיטה, על כל המועמדים לתואר מוסמך (בכל המגמות) להגיש טופס רישום פנימי (הנמצא באתר) ומכתב הצהרת כוונות אקדמיות -

מסמך בן כ-500 מילים, גופן 12, רווח כפול, ובו תתארו את הרקע האישי והאינטלקטואלי, כולל תחומי עניין, שאיפות לעתיד וכיצד משתלבים  לימודי המוסמך בהתפתחותכם המקצועית.

את שני הטפסים יש למסור לנטע לוי, רכזת לימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה: netalevi@savion.huji.ac.il