תכנית המתמחים

 

תכנית המתמחים של הפקולטה למדעי החברה נועדה לחבר בין עולם התיאוריה לעולם המעשה. היא מציעה לסטודנטים מגוון התמחויות בארגונים הרלוונטיים לתחום הלימודים שלהם בשילוב קורס אקדמי המלווה את ההתמחות, ובכך מחברת בין ההכשרה האקדמית של הסטודנטים לבין שוק העבודה.

התכנית משתפת פעולה עם מוסדות וארגונים מרכזיים בירושלים ומחוצה לה, ביניהם:

  • כנסת ישראל ובית הנשיא
  • משרדי ממשלה (משרד החוץ, הבריאות, הפנים, התקשורת, המדע והטכנולוגיה ועוד)
  • ידיעות ירושלים (mYnet), ערוץ 2
  • משרד מבקר המדינה, נציבות שרות המדינה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  • עיריית ירושלים

וארגונים מובילים רבים נוספים.

שיתופי פעולה אלה נועדו לבסס את אחריות המחלקה כלפי עתידם המקצועי של הבוגרים שלנו, כמו גם את תרומתה של האקדמיה למרקם החיים הציבוריים במדינת ישראל ככלל ובעיר ירושלים בפרט.