לימודי מוסמך

לימודי המוסמך נועדו להקנות ידע מעמיק ורחב בתחומים שונים של תקשורת והם יתקיימו בשני מסלולים:

המסלול המחקרי (הכולל עריכת מחקר וכתיבת עבודת תזה) והמסלול הלא מחקרי.

הלימודים בשני המסלולים נמשכים בין שנה וחצי לשנתיים, והם מתקיימים בימי שני. 

התלמידים בוחרים באחת מן המגמות הבאות:

(1) אינטרנט ומדיה חדשים

(2) תקשורת פוליטית ותהליכים פיסכולוגיים בעידן הדיגיטלי

(3) מסכים דיגיטליים: תקשורת, תרבות וקולנוע

(4) לימודי תקשורת רב תחומיים.

יש לציין את המגמה המועדפת בטופס הבקשה, בעת תהליך הרישום.

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בתקשורת יחוייבו בלימודי השלמה בהיקף של עד 10 נ"ז בסמסטר הראשון ללימודים. ראו מסמך מצורף בהמשך. 

קורסי השלמה

תנאי הקבלה

תנאי הסף לקבלה הוא ממוצע ציונים של לפחות 85 בלימודי התואר הראשון.

מועמדים בעלי תואר בוגר שציונם הממוצע מעל 83 ובתנאי שהם בעלי ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום התקשורת, רשאים אף הם להגיש מועמדות לתואר שני.

הנרשמים יידונו על ידי ועדת הקבלה של המחלקה.

 

בנוסף להרשמה לאוניברסיטה, על כל המועמדים לתואר מוסמך (בכל המגמות) להגיש טופס רישום פנימי (הנמצא באתר) ומכתב הצהרת כוונות אקדמיות -

מסמך בן כ-500 מילים, גופן 12, רווח כפול, ובו תתארו את הרקע האישי והאינטלקטואלי, כולל תחומי עניין, שאיפות לעתיד וכיצד משתלבים  לימודי המוסמך בהתפתחותכם המקצועית.

את שני הטפסים יש למסור לאוראל לוי, רכזת לימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה  orele@savion.huji.ac.il

 

 

 

 

לימודי תקשורת רב תחומיים

המסלול מאפשר היכרות מעמיקה עם מגוון התיאוריות והמחקרים העדכניים בתחום התקשורת. תלמידי המסלול ייחשפו לקשת רחבה של נושאים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים במדיה השונים מנקודות מוצא תיאורטיות ומתודולוגיות מגוונות, וכן להיבטים פסיכולוגים של תקשורת, לנושאים הקשורים לחקר השיח ולגישות אתנוגראפיות, ולנושאים פורצי דרך הנוגעים לתקשורת בעידן הדיגיטלי. תוכנית הלימודים מתאימה במיוחד לתלמידים המעוניינים לבחור בעצמם מסלול התמחות ייחודי ואישי, אשר אינו מוצע על ידי המגמות האחרות במחלקה. התוכנית מורכבת מקורסי ליבה משותפים לכל תלמידי התואר השני בתקשורת לצד מגוון קורסי בחירה וסמינרים המוצעים במחלקה. מתאימה למעוניינים להבין את מורכבותו של עולם התקשורת המשתנה, בין אם הם שואפים להמשיך במחקר אקדמי ובין אם לאו.

מבנה הלימודים  

למידע נוסף ניתן לפנות לראש ויעץ המגמה ד"ר ניקולס ג'ון

לפרטים נוספים על לימודי התואר השני – נטע לוי

אינטרנט ומדיה חדשים

תיאור התכנית: קשה להפריז בחשיבות המדיה הדיגיטליים בעידן שבו אנחנו חיים. תהליכים תרבותיים וחברתיים, וגם כלכליים ופוליטיים, משנים את פניהם בעקבות יישומים כפייסבוק, טוויטר ואינסטגרם. יישומיים אלה ואחרים מהווים חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו. הם משפיעים על הדרך שבה אנחנו עובדים, בוחרים מסלולי טיול, או מוצאים בני זוג (ואפילו נפרדים מהם).המגמה לאינטרנט ומדיה חדשים מיועדת לסטודנטים מצטיינים שרוצים להבין באופן מעמיק את סביבת המדיה העכשווית. המגמה תקנה לבוגריה כלים תיאורטיים ומעשיים בנושאים כגון רשתות חברתיות, שווק באינטרנט, שיתוף כפעולה מכוננת, ממים אינטרנטיים, פרטיות ברשת, צורות חדשות של כוח תאגידי וגורלם של מדיה "ותיקים" (כגון טלוויזיה) בעידן המקוון. הלימודים במגמה מכוונים הן למי שרוצים להתמקד במחקר אקדמי והן למעוניינים לעסוק בניו מדיה הלכה למעשה. 

מבנה הלימודים

למידע נוסף ניתן לפנות לראש ויעץ המגמה ד"ר ניקולס ג'ון

לפרטים נוספים על לימודי התואר השני – נטע לוי

תקשורת פוליטית ותהליכים פסיכולוגיים בעידן הדיגיטלי

התוכנית עוסקת בתקשורת פוליטית, בפסיכולוגיה פוליטית ובדעת קהל, תוך בחינה שיטתית של היבטים פסיכולוגיים ופוליטיים של מדיה חדשים. אמצעי התקשורת בימינו מהווים גורם מרכזי המתווך בין אזרחים, מנהיגים ומוסדות פוליטיים. מטרת התכנית היא לספק מסגרת תיאורטית ומעשית להבנת קשרי הגומלין בין התקשורת והפוליטיקה, תוך התמקדות בהיבטים פסיכולוגיים של תקשורת ופוליטיקה, בתקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי, בדעת קהל והשפעת התקשורת על דעת הקהל, בתהליכי שכנוע ושינוי עמדות, בפסיכולוגיה חברתית ופוליטית בתקשורת, ובהשתתפות פוליטית דיגיטלית, הן בישראל הן בפרספקטיבה השוואתית.

יחד עם נושאים קלאסיים בתקשורת פוליטית ובפסיכולוגיה פוליטית כגון פרסונליזציה תקשורתית של מנהיגים, צריכת תקשורת ושינוי עמדות, התנהגות בוחרים, ותקשורת לא מילולית בזירות פוליטיות - התוכנית מתמקדת גם בתחומים עדכניים כמו השתתפות פוליטית דיגיטלית, מחאה והתנגדות באינטרנט, מוביליזציה של שינוי חברתי בעזרת פלטפורמות של מדיה חדשים, עיתונות דיגיטלית, מיפוי של רשתות חברתיות, קמפיינים דיגיטליים והיבטים פסיכולוגיים ופוליטיים של מדיה חדשים.    

לצד ובמשולב עם הרמה התיאורטית נלמדים במסגרת התוכנית נושאים ומיומנויות שהם בעלי מימד פרקטי יישומי: ייעוץ פוליטי, דוברות, שיווק ובניית תדמית פוליטית בעידן דיגיטלי, בניית קמפיינים פוליטיים, שימושים חברתיים ופוליטיים במדיה חברתית, ביצוע, ניתוח והסקת מסקנות בסקרי דעת קהל, תכנון מערכים ניסויים, ניתוח תוכן ממוחשב, פיתוח ובניית ספרי קידוד אנושיים ועקרונות הכתיבה וההפקה של עיתונות דיגיטלית. 

מרצי התוכנית הם מומחים מובילים בתחומים של תקשורת פוליטית, פסיכולוגיה פוליטית, דעת קהל, והשתתפות פוליטית דיגיטלית וכן אנשי שטח מובילים בתחום של ייעוץ פוליטי, שיווק פוליטי דיגיטלי ובניית קמפיינים פוליטיים. בוגרי התכנית השתלבו במחקר אקדמי ויישומי, במשרדי הממשלה, במכונים וצוותים לחשיבה אסטרטגית מדינית, בפרסום, דוברות וייעוץ פוליטי ואסטרטגי

מבנה הלימודים

למידע נוסף ניתן לפנות לראשת ויעצת המגמה  פרופ' יפעת מעוז

לפרטים נוספים על לימודי התואר השני – נטע לוי

מסכים דיגיטליים: המגמה לתקשורת, תרבות וקולנוע

התוכנית מציעה שילוב ייחודי ובינתחומי של לימודי תקשורת ולימודי תרבות תחת ההקשר העכשווי של המסכים הדיגיטליים. השילוב בין שתי המסורות של לימודי תקשורת ולימודי תרבות לבין המדיה העכשווית מספק נקודת מבט מועדפת לבחינה וניתוח של מגוון תופעות תרבותיות בעבר ובהווה, בהקשר מקומי ובהקשר הגלובאלי. במרכז התוכנית שלושה תחומי עניין עיקריים: קולנוע ותקשורת חזותית, תרבות פופולארית, ותיאוריה והיסטוריה של המדיה. מרצי התוכנית הם מומחים מובילים בתחומי ההיסטוריה, הפילוסופיה, חקר התרבות והתרבות הויזואלית ומחקר הקולנוע הישראלי והגלובלי.  התוכנית פונה אל סטודנטים מעולים ממדעי החברה והרוח המעוניינים להתעמק ולחקור סוגיות, תופעות ותוצרים תרבותיים וקולנועיים בפרספקטיבה פרשנית וביקורתית. תוכנית הלימודים עוסקת בנושאים כגון מדיה וזיכרון, ייצוג טראומה ופוסט טראומה בתרבות העכשווית ובקולנוע, תקשורת חזותית וצילום, התרבות הישראלית והקולנוע הישראלי במפנה המאה, ותרבות בעידן הדיגיטלי. לצד מגוון גישות תיאורטיות, התוכנית מציעה גם קורסים ייעודיים, כולל סדנאות בתחומי כתיבה למדיה, תסריטאות, קולנוע, צילום בטלפון הנייד, בימוי, ויצירה. לימודי המוסמך בתוכנית זו מכשירים  את דור העתיד של החוקרים, העורכים, האוצרים ואנשי המדיה העוסקים בממשק שבין תקשורת, קולנוע ותרבות. 

מבנה הלימודים

למידע נוסף ניתן לפנות לראשת ויעצת המגמה פרופ' רעיה מורג

לפרטים נוספים על לימודי התואר השני – נטע לוי

מסלול מחקרי

מסלול מחקרי בכל המגמות – כתיבת תיזה

 

תנאי מעבר למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה ללימודים:

א. למסלול המחקרי יוכלו להתקבל תלמידי מוסמך בשנה ב' בלבד שממוצע ציוניהם בכל הקורסים שלמדו לתואר שני עד לשלב זה הוא

90 לפחות. כמו כן, עליהם לקבל ציון של 90 לפחות בכל אחת מעבודות הסמינר שהגישו.

ב. על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת).

יש לבצע את תהליך הרישום לתואר שני מחקרי כולל כל האישורים הנדרשים עד לסוף נומבמבר של שנת הלימודים השנייה לתואר שני. את עבודת התיזה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר שנה לאחר מכן.

תלמידי המסלול המחקרי מחוייבים ללמוד בשנת הלימודים השנייה שלהם לתואר שני את הקורס גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר, מספר 50999.

 

למידע נוסף - 

מזכירות המחלקה: נטע לוי

יועץ התואר השני: ד"ר ניקולס ג'ון

ראשת החוג: פרופ' יפעת מעוז

יועצי אתיקה במחקר: פרופ' אסתר שלי ניומן ופרופ' יפעת מעוז

ייעוץ במתודולוגיות כמותניות ואתיקה במחקר: מר יוסי דוד

ייעוץ במתודולוגיות איכותניות ואתיקה במחקר: ד"ר יפתח רוןגברת מאיה דה-פריס 

 

 

משלים מחקר

 

תנאי קבלה למסלול משלים למחקר:

למסלול משלים למחקר יוכלו להתקבל תלמידים אשר סיימו וסגרו את התואר השני במוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל וממוצע ציוניהם לתואר שני הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות.

בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת) וכן להמשיך ולהנחות את התלמיד לדוקטורט אם התיזה תכתב ברמה גבוהה (ציון של 90 לפחות).

ההחלטה הסופית על המעבר ממסלול משלים למחקר ללימודי דוקטורט מתקבלת על ידי ועדת הדוקטורנטים של המחלקה לתקשורת ועיתונאות.

יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדת הדוקטורט של המחלקה לתקשורת וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול משלים למחקר עד לסוף נובמבר של שנת הלימודים אליה מעוניינים להרשם. את עבודת התיזה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר - כשנה לאחר מועד ההרשמה.

תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את הקורס גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר מספר 50999, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד קורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.

 

 

 

למידע נוסף -

מזכירות הפקולטה למדעי החברה (לצורך הגשת המסמכים): אוראל לוי

מזכירות המחלקה: נטע לוי

 

 

קורסים מומלצים במחלקה

מהאקדמיה לעולם המעשה: קורסים מומלצים המחברים בין האקדמיה לפרקטיקה ולעולם העבודה הפתוחים לתלמידי תקשורת בלבד

קורסים לתואר שני

         הקורסים פתוחים בחלקם לתלמידים מצטיינים לתואר ראשון בשנה ב' ו-ג'

 

  • תקשורת ואסטרטגיה פוליטית בין-אישית: הקורס משלב בין תיאוריה ומעשה בתחום המחקר היישומי בתקשורת פוליטית מעשית. הסטודנטים ילמדו איך לבנות ולהעריך אסטרטגית תקשורת של פוליטיקאים ומנהיגים.  הקורס סוקר סוגים של תקשורת ואת הקשר ביניהם, תוך מיקוד בהיבטים תיאורטיים ויישומיים. 

 

  • ניהול משברים תקשורתיים: קורס בהנחיית הגב' תמי שינקמן, יועצת תקשורת בכירה, אשת יחסי ציבור ומנהלת הקמפיין התקשורתי להחזרתו של גלעד שליט. בקורס ילמדו הסטודנטים על אסטרטגיות בזירה הפוליטית, כיצד נקבעים קהלי היעד והאסטרטגיה התקשורתית, טקטיקה תקשורתית וניהול קמפיינים במישור הפוליטי ובמישור החברתי. בסיום הקורס יהיו מדוגלים הסטודנטים לתכנן אסטרטגיה תקשורתית לקמפיין תוך שימוש בפלטפורמות השונות של התקשורת.

 

  • חדשנות במדיה דיגיטליים: משתמשים, מפרסמים ופלטפורמות: הקורס עוסק בגישות חדשניות למדיה דיגיטלית, שיווק דיגיטלי ולהתנהגות דיגיטלית בהתייחס לשלושה מוקדים עיקריים: משתמשים, מפרסמים ופלטפורמות. בקורס נלמד כיצד יוצרים קמפיינים בפייסבוק, אינסטגרם וגוגל. כיצד ניתן להשתמש בשפה, תמונות או וידאו כדי למקסם תוצאות קמפיין. כיצד ניתן לאמץ ולנצל את המאפיינים של הפלטפורמה לטובת קידום המטרות שלנו. כיצד ניתן לעקוב אחר החידושים הכי עדכניים בפלטפורמות ולאמץ אותן לטובת פעילות שיווקית.

 

  • מיתוג עסקי ופוליטי ברשתות החברתיות: עידן המדיה החברתית שנמצא כיום בעיצומו שינה לחלוטין את דפוסי ההתנהלות שלנו - אם אתה לא שם - אתה פשוט לא קיים. העניין הוא שגם אם אתם שם - עליכם לעשות זאת נכון – כי בעידן הדיגיטלי כל טעות יכולה להפוך למשבר בין רגע. בסדנה נלמד את מיומנויות המיתוג העסקי והפוליטי ותרגולם בכיתה הלכה למעשה. נלמד גם מתחום ניהול המשברים ולשיקום האמון לאחר סיומם וכמובן ילווה גם הוא בתרגול מעשי. נעסוק גם במיתוג מדיני ברשתות החברתיות, מיתוג אישי בעידן הדיגיטלי וכן עבודה עם שגרירי מותג.

 

  • תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול משא-ומתן: הקורס עוסק בכוחה של התקשורת בהשפעה וניהול של תהליכי משא ומתן. כיצד התקשורת יכולה מצד אחד לתמוך בתהליך ומצד שני להתנגד לו, ולפי כך לראות את מידת הצלחתו של התהליך.

 

  • יסודות המחקר באינטרנט: עקרונות וכלים יישומיים: הקורס עוסק במגוון היבטים של חקר האינטרנט – תיאורטיים, פרקטיים, אתיים, ועוד. הקורס מציג כיצד ניתן להשתמש באינטרנט ככלי מחקר, וגם מציג כיצד ניתן לחקור את האינטרנט. במהלך הקורס יושם דגש מיוחד על כלים ומושגים ייחודיים לעולם האינטרנט, כגון קישורים, אתרי אינטרנט ורשתות חברתיות מקוונות. בנוסף להרצאות הפרונטאליות, לקורס אוריינטציה מאוד פרקטית, והסטודנטים ירכשו ידע מעשי בשימוש בכלים חדשים.