משלים מחקר

 

תנאי קבלה למסלול משלים למחקר:

למסלול משלים למחקר יוכלו להתקבל תלמידים אשר סיימו וסגרו את התואר השני במוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל וממוצע ציוניהם לתואר שני הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות.

בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת) וכן להמשיך ולהנחות את התלמיד לדוקטורט אם התיזה תכתב ברמה גבוהה (ציון של 90 לפחות).

ההחלטה הסופית על המעבר ממסלול משלים למחקר ללימודי דוקטורט מתקבלת על ידי ועדת הדוקטורנטים של המחלקה לתקשורת ועיתונאות.

יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדת הדוקטורט של המחלקה לתקשורת וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול משלים למחקר עד לסוף נובמבר של שנת הלימודים אליה מעוניינים להרשם. את עבודת התיזה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר - כשנה לאחר מועד ההרשמה.

תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את הקורס גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר מספר 50999, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד קורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.

 

 

 

למידע נוסף -

מזכירות הפקולטה למדעי החברה (לצורך הגשת המסמכים): אוראל לוי

מזכירות המחלקה: נטע לוי