מסלול מחקרי

מסלול מחקרי בכל המגמות – כתיבת תיזה

 

תנאי מעבר למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה ללימודים:

א. למסלול המחקרי יוכלו להתקבל תלמידי מוסמך בשנה ב' בלבד שממוצע ציוניהם בכל הקורסים שלמדו לתואר שני עד לשלב זה הוא

90 לפחות. כמו כן, עליהם לקבל ציון של 90 לפחות בכל אחת מעבודות הסמינר שהגישו.

ב. על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת).

יש לבצע את תהליך הרישום לתואר שני מחקרי כולל כל האישורים הנדרשים עד לסוף נומבמבר של שנת הלימודים השנייה לתואר שני. את עבודת התיזה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר שנה לאחר מכן.

תלמידי המסלול המחקרי מחוייבים ללמוד בשנת הלימודים השנייה שלהם לתואר שני את הקורס גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר, מספר 50999.

 

למידע נוסף - 

מזכירות המחלקה: נטע לוי

יועץ התואר השני: ד"ר ניקולס ג'ון

ראשת החוג: פרופ' יפעת מעוז

יועצי אתיקה במחקר: פרופ' אסתר שלי ניומן ופרופ' יפעת מעוז

ייעוץ במתודולוגיות כמותניות ואתיקה במחקר: מר יוסי דוד

ייעוץ במתודולוגיות איכותניות ואתיקה במחקר: ד"ר יפתח רוןגברת מאיה דה-פריס