סגל

פרופ' צפירה גרבלסקי-ליכטמן

פרופסור חבר במסלול הנלווה
Tsfira.Grebelsky@mail.huji.ac.il
שעות קבלה: יום ב' 12:00-13:00, חדר 5424, בתיאום מראש

 

אודות:

    * פרופ׳ חבר בכירה באוניברסיטה העברית בירושלים ובקריה האקדמית אונו.