סגל

יפעת מעוז

פרופ' יפעת מעוז

יו"ר תוכנית הדוקטורט של המחלקה לתקשורת
יועצת המסלול המחקרי לתואר שני
חברת הועדה המתמדת והועד הפועל של האוניברסיטה העברית
02-5883265
msifat@gmail.com
שעות קבלה: יום ג' 16:00-17:00 בתיאום מראש